لاخره دایناسور ها به ایران آمدند! 0

بالاخره دایناسور ها به ایران آمدند!
یکی از هموندان (اعضا)هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مشهد گفت : چندی پیش در سفر پژوهشی به بلندی های(کلات) شمال خراسان ، یک نمونه فسیل، شامل چند مهره و دنده از دایناسوری، به پیشنه 100 میلیون سال، دیده شد. این فسیل ها، برای شناسایی، به دانشگاه مونیخ آلمان فرستاده شد و پژوهشگران این دانشگاه، پس از بررسی بر روی تکه های پیدا شده گفتند که این دایناسور، از نوع پِلسیوزوروس است. پیش از این پنج ردپای دانیاسور در استان کرمان پیدا شده یود. به این ترتیب ورود دانیاسورها را به سرزمین باستانی ایران خوشآمد می گوییم.
One dinosaur fossil discovered in North of Khorasan province in Iran.
Former, two dinosaur footprints have newly been discovered in the fossil-rich area of Kerman, raising the number of the footprints discovered there so far to five

 

http://www.parsenews.com/

/ 0 نظر / 38 بازدید