زندگی شايدآن لحظه ی مسدوديست که نگاه من درنی نی چشمان توخویش را ويران

می کند.

/ 1 نظر / 7 بازدید
Peyman

هر پلک زدن مرگ يک لحظه است و مژه ها سوگوارانی اند سياه پوش در ماتم قتل عام لحظه ها.البته اينا اصلا مهم نيستن.