سهم من آسمانيست که آويختن پرده ای آن راازمن می گيرد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مینو بدیعی

چرا ازشعر فروغ فرخزاد استفاده می کنيد منبع را ذکر نمی کنيد اين نوعی سرقت ادبی است