امشب که حتی ستاره ها نيز در آغوش آسمان خفته اند انديشه ی راهی بزرگ خواب از سر من ربوده است افسوس اين راه اگر گم شود و خواب من ابتدای گمراهی است.

/ 1 نظر / 8 بازدید
مجتبی صادقی

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند وتماشای تو زيباست اگر بگذارند من از اظهار نظر های دلم فهميدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند ای دل آواره ی من اينهمه بيهوده مگرد خانه ی عشق همين جاست اگر بگذارند غضب آلوده نگاهم مکن ای محبوبم دل من مال تو هم هست اگر بگذارند خواننده ی هميشگی مجله ی تصويری شما عزيز گرامی من باز خدمت می رسم فعلا