زهرقاصدکی کایدسویم    به شوق حال تورامیجویم

/ 5 نظر / 7 بازدید
سارا

کودکش در حال بزرگ شدن است و اين را مديون خالق زرگون اشعه آفتاب است ، مادر خاک ... تا چند ثانيه ديگر چند لحظه ديگر يک پرونده شکست ديگر در چشمان هميشه مايوس فرزندان ابليس ، مهر تثبيت می خورد... فرزند نور ، خودت را دست کم نگير که اين جشن من و توست...آپ کردم و منتظر حضور سبزتون هستم

نرگس شقايق قاصدک

درود همسايه زيبا بود و موجز و پر معنا نمیدونم ایران هستید .طهران هستید یا حتا اینکه چقدر به فروغ سر میزنید و باهاش مآنوسید. دی ماه تولد فروغ است و ما ظهیدالدوله هستیم برای گردهمایی متنی در وبلاگ انجمن فروغ خواهم گذاشت.ممنونم میشم شما هم در وبلاگ بگذارید. شاد و پيروز باشيد در پناه مهر

مجتبی صادقی

نيايد آن روزی که دريابم ، تمام بيداريم را خواب بودم... اين بار کامنت نوبت شماست به روزم تشريف بياوريد راستی www.shahab1842.blogfa.com فراموش نشه

مجتبی صادقی

من شما را از مرداد ماه در لينک هايم دارم اميدوارم منظورم روشن باشد قربان شما من منتظرم

بهاره

گل قاصد کی فرستاده تو رو کی به تو گفته منو شاد کنی؟ کی به تو گفته منو ياد کنی؟ اون که از چشم سياهش دل من غم می گيره؟ مگه عاشق شده باز مگه پروانه می خواد دل ديوونه می خواد ديگه دل از همه سرده بخدا می دونم بر نمی گرده بخدا