خزانا نگنجد مهر زمين در مهر تو چو نگنجیدن زوزه ی برگ ها ز تيغ باد در هق هق گریه های غروبانه ات

/ 0 نظر / 5 بازدید