شاهدانی گشته ايم بر گذرگاه سترگ زمان در عبور تکراری تيمار خاک و وداعی با بلندترين هجایش در لمس بلندای شبی تا آسمان.شب يلدا

/ 0 نظر / 7 بازدید