کاش هرگز دوباره نمی ديدمش عاشقش بودم شيفتش شدم شيفته اخلاقش رفتارش حرفاش نگاها ش سکوتش خنده هاش مهربونی هاش ديگه فراموش کردنش برام غير ممکنه دلم می خواست تا ابد دوسش داشتم دلم می خواست تا ابد کنارم می موندنمی دونم چه جوری دلش می آد منو از خودش بی خبر بذاره منی که تمام ديروزم گريه بود.خدای من چرا ؟اخه به چه حکمتی چرا اون نمی تونه ازدواج کنه چرا مشکلش رو به من نميگه؟اخه چرا ...چرا...چرا...

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
مسعود

خيلی ذوق ظريفی داری زبان ساده اما دلنشينی داری

مهدی

سلام چرا ما آدما گاهی وقتا بد میشیم عشق پاک آینه رو با هوسا پل می سازیم چرا یه گل مرحم سر راه دل عاشق نزاریم چرا سادگی اقاقی رو تن جنگل نکاریم کاشکی می شد صداقتوازنگاه آینه یاد بگیریم کاشکی می شد قلبامونو تو آسمون جا بزاریم کاشکی می شدعاشقیو رو گونه ماه بدوزیم کاشکی حیاط آدمایه کلبه کاهگلی داشت سقف دلای آدماش یه کفتر کاکلی داشت