زندگی شايد ان لحظه مسدوديست که نگاه من در نی نی چشما ن تو خويش را ويران می کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید