نغمه ي دل

متنوع ولی بیشتر ش در مورد کسیه که بی اندازه دوسش داشتم.انقدر که مطمءن ام نه هیچ کس تا حالا این اندازه دوسش داشته و نه , من تونستم فرد دیگه ای رو تو زندگیم انقدر عاشق باشم.وهم اطمینان دارم که هیچ کس حتی خودش نفهمیده که من از این عشق چه کشیده و می کشم

خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
7 پست
مهر 85
7 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
9 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
1 پست
آذر 84
10 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
3 پست