نغمه ي دل

متنوع ولی بیشتر ش در مورد کسیه که بی اندازه دوسش داشتم.انقدر که مطمءن ام نه هیچ کس تا حالا این اندازه دوسش داشته و نه , من تونستم فرد دیگه ای رو تو زندگیم انقدر عاشق باشم.وهم اطمینان دارم که هیچ کس حتی خودش نفهمیده که من از این عشق چه کشیده و می کشم
 
دشمنی و پیوند غرب و عرب با فرهنگ ایرانیPersian sea
ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧  
دشمنی و پیوند غرب و عرب با فرهنگ ایرانیPersian sea 0
دشمنی و پیوند غرب و عرب با فرهنگ ایرانیPersian seaسایت گوگل در انجامی ناشایست با پول های میلیاردی نفتی اعراب نام زشت خلیج عربی را به رسمیت شناخته است. اعراب حتی با پول یا تهدید دانشمندانی که درباره فون و فلور دریای پارس پژوهش می کنند مجبور کرده در مقالات خود نام زشت خلیج عربی را بنویسند.
اگر یک میلیون ایرانی میهن پرست در سایت www.petitiononline.com با وارد کردن ایمیل خود ناخرسندی خود را بیان کنند آنها بر پایه قانون مجبور اند نام زشت خلیج عربی را پاک نمایند. ایمان داریم میلیونها نفر به این سایت خواهند رفت و ناخرسندی و اعتراض خود را آشکار خواهند کرد(با چند ایمیل وارد شوید!). اعراب و غربی ها از روی بی خردی آگاه نیستند که بر دم شیر پای نهادند و روزی که آتشفشان حس ناسیونالیستی ایرانیان بیدار شود همه آنها پشیمان خواهند شد.
از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست داریم که از این پس نام خلیج فارس را به نام رسمی دریای پارس بازگرداند تا پاسخی شایست و بایست به گستاخی ناشایست به

 دشمنان و کینه توزان فرهنگ ایرانی باشد

.http://www.parsenews.com/ 
حفظ محیط زیست در ایران باستان
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧  
وسواس ایرانیان زرتشتی در پاک نگاهداشتن,آب,خاک,هوا و آتش,زبانزد یونان باستان بوده است . هرودوت و گزنفون درباره آن قلمفرسایی کرده و نوشته اندکه ایرانیان هیچ چیز آلوده و کثیفی را در آب نمی ریزند و در پاک نگاه داشتن خاک و زمین مراقبت می کنند..پس دوستان خوبم بیایید ما هم به پیروی از نیاکان نیک کردار خویش در فردا روز زیبا (13 به در)دل طبیعت را آزرده نسازیم.